Podpora

Zadanie žiadanky

VIDEO

V tomto videonávode Vám vysvetlíme ako v systéme Humanet požiadať o neprítomnosť pomocou elektronickej žiadanky.

Čítať ďalej

Ako spustiť prechod

VIDEO

V tomto videonávode vám ukážeme ako v systéme Humanet spustiť prechod.

Čítať ďalej

Vytvorenie turnusu

VIDEO

V tomto videonávode vám ukážeme ako si v systéme Humanet vytvoriť turnus.

Čítať ďalej

Definovanie prestávok

VIDEO

V tomto videonávode vám ukážeme ako si v systéme Humanet môžete nadefinovať prestávky.

Čítať ďalej

Schválenie a uzamknutie dochádzky

VIDEO

V tomto videonávode vám ukážeme ako v systéme Humanet schváliť a uzamknúť dochádzku.

Čítať ďalej

Schvaľovanie žiadaniek

VIDEO

V tomto videonávode vám ukážeme, aké sú možnosti schvaľovateľa pri žiadankách.

Čítať ďalej

Evidencia nemocí

VIDEO

V tomto videonávode vám ukážeme ako si v systéme Humanet môžete zadávať a evidovať nemoci.

Čítať ďalej

Import mesačných kont

VIDEO

V tomto videonávode vám ukážeme ako môžete v systéme Humanet využiť funkcionalitu import mesačných kont.

Čítať ďalej

Obrazy turnusov

VIDEO

V tomto videonávode vám ukážeme ako sa vytvárajú obrazy turnusov.

Čítať ďalej

Emulácia snímača

VIDEO

V tomto videonávode vám ukážeme ako si nasnímate transakcie prostredníctvom emulátora snímača

Čítať ďalej