Podpora

Prednastavenie kódov DPH s koeficientom

Návod

Systém Humanet automaticky prednastavuje kódy DPH podľa zvoleného účtu/pohybu. Ak máte zadaný koeficient a pre väčšinu prípadov potrebujete použiť kód DPH s koeficientom môžete si kód manuálne prepnúť. V systéme Humanet je však možné výber kódu DPH aj veľmi jednoducho zautomatizovať.

Koeficient DPH zadáte na záložke Nastavenia účtovníctva v organizácii (voľba Základné nastavenia / Organizácia / upravíte organizáciu / záložka Nastavenia účtovníctva).

Systém Humanet obsahuje Mapu kódov DPH a účtov (pohybov), ktorú nájdete vo voľbe Kódy DPH / Mapa kombinácií kódov DPH a účtov. Kódy DPH, ktoré potrebujete zmeniť nájdete pri štandardnom zoradení na druhej strane. Konkrétne kódy DPH 22 a 23. Upravte tieto 2 riadky a vymeňte pôvodné verzie za verzie s koeficientom.

Kód DPH s koeficientom obsahuje písmeno "k" v popise kódu. Kód DPH 22 s koeficientom začína na 22k a kód DPH 23 s koeficientom začína na 23k.

Po úprave oboch kódov DPH uvidíte v mape kódov DPH hodnoty s koeficientom (pôvodne 22 a 23, po úprave 22k a 23k). Odteraz pri účtovaní DPH na vstupe bude systém Humanet ponúkať prednastavené kódy 23k a 22k.

Podobné články a návody

Účtovné doklady pre kontrolný výkaz DPH

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Čítat ďalej