Podpora

Hľadanie rozdielov DPH

Návod

Ak hodnota účtu 343 v účtovníctve a hodnota DPH z Výkazu DPH nie sú rovnaké, znamená to, že pri účtovaní účtu DPH (343) nebol použitý aj kód DPH pre zaevidovanie rovnakej sumy aj do evidencie DPH. Účtovné predpisy, ktoré je potrebné upraviť, nájdete ľahko cez Denník - účtovné predpisy (voľba Denník / Denník (účtovné predpisy)), v ktorom si zvolíte obdobie (napr. štvrťrok alebo mesiac, za ktorý spracúvate Výkaz DPH), dáte vyfiltrovať jeden alebo viacero DPH účtov (343) a tlačidlom Načítať načítate všetky účtovné predpisy obsahujúce DPH účet za dané obdobie.

Zadaním kľúčového slova PRAZDNE do filtra nad stĺpec Kód DPH a kliknutím na filter, alebo stlačením klávesy Enter, získate zoznam účtovných predpisov, ktoré majú zaúčtovaný účet DPH (343) a zároveň nemajú zadaný Kód DPH. Tieto predpisy následne stačí upraviť a zadať im správny Kód DPH.

Podobné články a návody

Účtovné doklady pre kontrolný výkaz DPH

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Čítat ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Čítat ďalej