Podpora

Personalistika a mzdy - II. časť

PDF

Systém Humanet je online internetový ekonomický softvér určený pre spracovanie personalistiky a miezd, podvojného účtovníctva a jednoduchého účtovníctva, ktorý môžete používať dvoma spôsobmi:

  1. Ako portálové riešenie humanet.sk vhodné pre menšie a stredné organizácie, ktoré chcú starosti sprevádzkou aplikácie prenechať na dodávateľa systému. Pre plné využitie všetkých funkcií potrebuje užívateľ len:

- internetový prehliadač Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari alebo Opera

- aplikáciu Adobe Acrobat Reader pre spracovanie výstupov do pdf formátu

- aplikáciu pre spracovanie výstupov do docx a xlsx formátu (napr. Open Office, MS Office)

a bezplatnú registráciu na stránke www.humanet.sk na nami prevádzkovanom portáli.

2. Ako individuálne riešenie na hardvérovom vybavení užívateľa s využitím internej siete alebo prístupom cez internet, ktoré dnes využívajú najmä organizácie štátnej správy a samosprávy, ktoré takto dokážu centralizovať správu systému a zabezpečiť prístup do systému pre jednotlivé podriadené organizačné zložky.

Podrobný popis jednotlivých funkcií mzdového modulu Humanet spolu s upozorneniami a názornými príkladmi poskytuje užívateľská príručka Humanet – personalistika a mzdy. Príručka je pre svoj rozsah rozdelená do dvoch častí.

I. časť obsahuje popisy ovládacích prvkov systému, popisy evidencií Organizácie, Osobné, Rola, Mzdy a popisy postupov od zadania údajov zamestnanca do systému až po spracovanie miezd. Súčasťou I. časti je aj popis funkcií efektívneho zadávania údajov do spracovania miezd (import mzdových položiek, import dochádzky, hromadné nahradenie položky).

II. časť obsahuje popisy spracovania a definovania výstupných zostáv mzdového modulu systému Humanet a popis ďalších funkcií ako Import dát a Úkolové mzdy.

Príručka Ako začať – personalistika a mzdy je určená pre začínajúcich užívateľov systému Humanet a popisuje základné kroky, ktoré vám umožnia do 15 minút spracovať prvú mzdu zamestnanca.

Príručka Ako začať – vytváranie zostáv je určená na pre užívateľov, ktorí si chcú osvojiť základné kroky pri vytváraní vlastných riadkových a formulárových zostáv.

Príručka Mzdové položky v systéme Humanet sa podrobne zaoberá popisom spôsobu použitia jednotlivých mzdových položiek zapracovaných do výpočtu miezd.

Príručka Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok v systéme Humanet popisuje na viac ako 50 príkladoch postupy výpočtu výživného a exekučných zrážok v rôznych situáciách, ktoré môžu v praxi vzniknúť.

Podobné články a návody

Personalistika a mzdy - I. časť

Čítat ďalej

Ako začať - Personalistika a mzdy

Čítat ďalej

Ako začať - Vytváranie zostáv

Čítat ďalej