Podpora

Personalistika a mzdy - II. časť

PDF

Užívateľská príručka Humanet - personalistika a mzdy poskytuje podrobný popis jednotlivých funkcií mzdového modulu Humanet spolu s upozorneniami a názornými príkladmi. Príručka je rozdelená do dvoch častí.

I. časť obsahuje popisy ovládacích prvkov systému, popisy evidencií Organizácie, Osobné, Rola, Mzdy a popisy postupov od zadania údajov zamestnanca do systému až po spracovanie miezd. Súčasťou I. časti je aj popis funkcií efektívneho zadávania údajov do spracovania miezd (import mzdových položiek, import dochádzky, hromadné nahradenie položky).

II. časť obsahuje popisy spracovania a definovania výstupných zostáv mzdového modulu systému Humanet a popis ďalších funkcií ako Import dát, Import dochádzky a Úkolové mzdy.

Podobné články a návody

Ako začať - Personalistika a mzdy

Čítat ďalej

Ako začať - Vytváranie zostáv

Čítat ďalej

Personalistika a mzdy - I. časť

Čítat ďalej