Podpora

Kľúčové slovo: 

GDPR

(4)

Ukladanie vybraných pdf a xlsx súborov do priečinka Dočasné súbory užívateľa

Návod

Vybrané zostavy ako rekapitulácie, výplatné pásky či výkazy je možné do priečinka Dočasné súbory užívateľa uložiť aj vo formáte pdf

Čítať ďalej

Zaheslovanie súboru ukladaného do priečinka Dočasné súbory užívateľa

Návod

Pri ukladaní pdf a xlsx súboru do priečinka Dočasné súbory užívateľa je možné ukladaný súbor zaheslovať

Čítať ďalej

Funkcia trvalého odstránenia vybraných údajov zamestnanca

Návod

Funkcia Trvalé odstránenie vybraných údajov dáva užívateľovi možnosť hromadne odstrániť vybrané osobné údaje zamestnanca.

Čítať ďalej

Skupina konštánt Trvalé odstránenie údajov

Návod

Popis údajov, ktoré reprezentujú jednotlivé konštanty skupiny Trvalé odstránenie údajov

Čítať ďalej