Podpora

Kľúčové slovo: 

Mzdový kalendár

(6)

Personalistika a mzdy - I. časť

PDF

I. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov od zadania údajov zamestnanca až po spracovanie miezd

Čítať ďalej

Vytvorenie pracovného kalendára

VIDEO

Postupnosť krokov pri vytváraní nového pracovného kalendára

Čítať ďalej

Vytvorenie pracovného kalendára so zadávaním v desatinných číslach

VIDEO

V tomto videonávode si ukážeme vytvorenie kalendára so zadávaním trvania v desatinných číslach

Čítať ďalej

Mzdový kalendár

VIDEO

Do mzdového kalendára sa zadávajú dovolenky a iné neprítomnosti zamestnanca. Mzdový kalendár je základom výpočtu mzdy

Čítať ďalej

Dochádzkové odchýlky

VIDEO

Zadanie dochádzkových odchýlok mimo kalendára. Zadanie dochádzkových odchýlok na viac dní – dovolenka, na 1 deň, resp. na časť dňa – lekár.

Čítať ďalej

Import dochádzky

VIDEO

Ukážka importu údajov z dochádzkového systému vo formáte csv s údajmi oddelenými bodkočiarkou.

Čítať ďalej