Podpora

Kľúčové slovo: 

Export

(2)

Personalistika a mzdy - II. časť

PDF

II. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov definovania a spracovania výstupných zostáv, importu dát a importu dochádzky

Čítať ďalej

Spracovanie zostáv - účtovný doklad

VIDEO

Nastavenie a export účtovného dokladu

Čítať ďalej