Podpora

Kľúčové slovo: 

Export

(20)

Personalistika a mzdy - II. časť

PDF

II. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov definovania a spracovania výstupných zostáv, importu dát a importu dochádzky

Čítať ďalej

Export a import filtrov na rolách

Návod XML

Využite predpripravené filtre a naimportujte si ich do vlastnej databázy, prípadne svoj filter poskytnite ďalším užívateľom

Čítať ďalej

Import a export prístupovej skupiny

Návod XML

Potrebujete niektorému užívateľovi s prístupom do vašej databázy obmedziť prístupové práva?

Čítať ďalej

Export do účtovníctva

Návod

Nástroj na vytváranie definície a spracovanie exportu účtovného dokladu do rôznych účtovných systémov

Čítať ďalej

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MRP (dbf)

Návod

Spracovanie účtovného dokladu do dbf súboru pre import do účtovníctva MRP

Čítať ďalej

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Profit365

Návod

Priamy zápis účtovného dokladu do účtovníctva Profit365

Čítať ďalej

Spracovanie účtovného dokladu do XLSX

Návod

Spracovanie účtovného dokladu do listinnej podoby vo formáte XLSX

Čítať ďalej

Export účtovného dokladu do Humanetu (xml)

Návod

Spracovanie účtovného dokladu do xml súboru pre import do účtovníctva Humanet

Čítať ďalej

Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MADO a AMULET (txt)

Návod

Spracovanie účtovného dokladu do txt súboru pre import do účtovníctva MADO a AMULET

Čítať ďalej

Export účtovného dokladu do Humanetu priamym zápisom cez Humanet API

Návod

Priamy zápis účtovného dokladu do účtovníctva Humanet

Čítať ďalej