Podpora

Kľúčové slovo: 

Import

(17)

Personalistika a mzdy - I. časť

PDF

Podrobný popis jednotlivých funkcií mzdového modulu Humanet spolu s upozorneniami a názornými príkladmi. Časť I.

Čítať ďalej

Personalistika a mzdy - II. časť

PDF

Podrobný popis jednotlivých funkcií mzdového modulu Humanet spolu s upozorneniami a názornými príkladmi. Časť II.

Čítať ďalej

Import dochádzky pre spracovanie miezd

XLSX

Vzorový súbor na import dochádzky pre spracovanie miezd pri automatizovanom odosielaní údajov z dochádzkového systému do miezd

Čítať ďalej

Podvojné účtovníctvo - všeobecná časť

PDF

Užívateľská príručka pre podvojné účtovníctvo v programe HUMANET

Čítať ďalej

Denník - import

XML

Univerzálny import denníka z Excelu pre podvojné účtovníctvo

Čítať ďalej

Homebanking - import

XML

Univerzálny import pre homebanking z Excelu pre jednoduché aj podvojné účtovníctvo

Čítať ďalej

Adresár - import

XML

Univerzálny import adresára partnerov z Excelu

Čítať ďalej

Import skladových kariet

XML

Univerzálny import skladových kariet a ich počiatočných stavov z Excelu

Čítať ďalej

Dlhodobý majetok - predloha

XLSX

Univerzálny import dlhodobého majetku z Excelu

Čítať ďalej

Export a import filtrov na rolách

Návod XML

Využite predpripravené filtre a naimportujte si ich do vlastnej databázy, prípadne svoj filter poskytnite ďalším užívateľom

Čítať ďalej