Podpora

Kľúčové slovo: 

Import

(16)

Personalistika a mzdy - I. časť

PDF

I. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov od zadania údajov zamestnanca až po spracovanie miezd

Čítať ďalej

Personalistika a mzdy - II. časť

PDF

II. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov definovania a spracovania výstupných zostáv, importu dát a importu dochádzky

Čítať ďalej

Podvojné účtovníctvo - všeobecná časť

PDF

Užívateľská príručka pre podvojné účtovníctvo v programe HUMANET

Čítať ďalej

Denník - import

XML

Univerzálny import denníka z Excelu pre podvojné účtovníctvo

Čítať ďalej

Homebanking - import

XML

Univerzálny import pre homebanking z Excelu pre jednoduché aj podvojné účtovníctvo

Čítať ďalej

Export a import filtrov na rolách

Návod XML

Využite predpripravené filtre a naimportujte si ich do vlastnej databázy, prípadne svoj filter poskytnite ďalším užívateľom

Čítať ďalej

Adresár - import

XML

Univerzálny import adresára partnerov z Excelu

Čítať ďalej

Import skladových kariet

XML

Univerzálny import skladových kariet a ich počiatočných stavov z Excelu

Čítať ďalej

Dlhodobý majetok - predloha

XLSX

Univerzálny import dlhodobého majetku z Excelu

Čítať ďalej

Import a export prístupovej skupiny

Návod XML

Potrebujete niektorému užívateľovi s prístupom do vašej databázy obmedziť prístupové práva?

Čítať ďalej