Podpora

Kľúčové slovo: Zákonník práce
Kategória: 

Mzdový poradca (4)

Mesačné povinnosti

PDF

Komu, ako a kedy - prehľad mesačných povinností mzdovej účtovníčky po ukončení spracovania miezd

Čítať ďalej

Ostatné povinnosti - mzdy

PDF

Komu, ako a kedy – prehľad štvrťročných a ročných povinností mzdovej účtovníčky

Čítať ďalej

Prekážky v práci podľa Zákonníka práce

PDF

Prehľad zákonných možností zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy.

Čítať ďalej

Odstupné a výpovedná doba

PDF

Prehľad nárokov zamestnanca na odstupné a výpovednú dobu podľa dôvodu ukončenia pracovného pomeru a trvania pracovného pomeru.

Čítať ďalej