Podpora

Kľúčové slovo: 

Ovládacie prvky

(5)

Personalistika a mzdy - I. časť

PDF

I. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov od zadania údajov zamestnanca až po spracovanie miezd

Čítať ďalej

Podvojné účtovníctvo - všeobecná časť

PDF

Užívateľská príručka pre podvojné účtovníctvo v programe HUMANET

Čítať ďalej

Hľadanie textu vo formulári

Návod

Neviete nájsť na formulári niektorej evidencie Humanetu konkrétne políčko? Použite funkciu internetového prehliadača hľadať reťazec

Čítať ďalej

Úprava tabuľky

VIDEO

Ako upraviť počet a poradie stĺpcov v tabuľke záznamov.

Čítať ďalej

Základné ovládacie prvky

VIDEO

Návod na používanie základných ovládacích prvkov v prehľade záznamov a vo formulári.

Čítať ďalej