Podpora

Aktualizácie systému vo verzii 11

Podrobný popis zmien nájdete v dokumentácii po prihlásení do systému Humanet 

Verzia 11.01

Online mzdy a personalistika

 • Import IČPV pre potreby Sociálnej poisťovne – rozšírenie funkcie
 • Výkazy Prvá pomoc Plus k opatreniu č. 3B – úpravy z dôvodu nesprávnej funkčnosti formulára na stránke slovensko.sk
 • Legislatívne zmeny platné od 1.1.2021
  • Novela Zákona o minimálnej mzde
  • Novela Zákonníka práce
   • Zmeny vo výpočte minimálneho mzdového nároku
   • Zmeny vo výpočte príplatkov
  • Novela Zákona o dani z príjmov
   • Doklady – nový typ dokladu identifikačné číslo na daňové účely
   • Nové mzdové položky pre nepeňažný príjem na dopravu
  • Novela Zákona o sociálnom poistení
   • Dovŕšenie dôchodkového veku
   • Nové výkazy sociálneho poistenia platné od 01/2021
   • Nová osobná karta – rozšírenie formulárov o nové údaje Štát narodenia, Cudzinec bez pobytu v Slovenskej republike a IČPV
 • Daňové tlačivá
  • Mesačný daňový prehľad pre rok 2021
  • Ročné daňové hlásenie za rok 2020
  • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2021
  • Oznámenie o zrážkovej dani pre rok 2021
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020
  • Možnosť spracovať tlačivo žiadosti aj ako editovateľný pdf formulár
  • Ročné zúčtovanie preddavkov – výpočet, tlačivá

Podobné články a návody

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 10

Čítat ďalej