Podpora

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 14

Podrobný popis zmien nájdete v dokumentácii po prihlásení do systému HumanetVerzia 14.03

Online mzdy a personalistika

 • Export csv súboru so zoznamom zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím
 • Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP 1-01 za rok 2023
 • Štatistika Práca/A 2-04
 • Štatistika Práca/B 2-04
 • Nová mzdová položka SMF608221 Zamestnanecké akcie – nezd.
 • Nová kalendárna zmena Náhradné voľno bez krát.
 • Rozšírenie funkcie Import dochádzky o import dochádzkových odchýlok zo sumárnych položiek   Verzia 14.021

   Online mzdy a personalistika

   • Vyrovnanie dane za rok 2023 – rozšírenie výpočtu daňového bonusu na zaplatené úroky
   • Predĺženie štátnej pomoci potravinárom a poľnohospodárom do júna 2024

     Verzia 14.02

     Online mzdy a personalistika

     Legislatíva

     • Dividendy za účtovné obdobia roku 2024 a ďalšie sa bude zdaňovať 10% zrážkovou daňou
     • Výpočet 10% zrážkovej dane z dividend
     • Aktualizácia číselníka KOV štatistík TREXIMA pre rok 2023

     Nové funkcie

     • Možnosť spustiť hromadné odstránenie vypočítanej mzdy
     • Doplnenie účtovníckych položiek pre vytvorenie a čerpanie rezervy na odmeny a prémie 3

     Online podvojné účtovníctvo

     • Prepracovaný import bankových výpisov
     • Výber číselného radu pri tlači denníka
     • Revízia zostavy Súpis DM – vlastné a cudzie zdroje
     • Prichytávanie stĺpcov v novej fakturácii

     Online cestovné príkazy

     • Synchronizácia práv na akcie pre CP s modulom SD
     • Nový parameter pre tlačovú zostavu
     • Kontrola platnosti údajov cestujúceho

       Verzia 14.01

       Online mzdy a personalistika

       Legislatíva

        • Aktualizácia mzdových konštánt od 1.1.2024
         • Sadzba poistného na zdravotné poistenie za zamestnávateľa
         • Sadzba povinných príspevkov do II. piliera dôchodkového sporenia
        • Zrušenie sviatku 1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky od roku 2024
        • Zmena v posudzovaní vylúčenej doby od 1.1.2024
        • Podklady pre ročný výkaz ÚPSVaR za rok 2023
        • Aktualizácia tabuliek zdravotníckych zamestnancov od 1.1.2024
        • Mesačný daňový prehľad na rok 2024
        • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023
        • Ročné daňové hlásenie za rok 2023

       Nové funkcie

       • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo MS Dynamics 365 BC (txt)
       • Nový spracovateľ Export účtovného dokladu pre účtovníctvo SAP (xml)
       • Štatistika M (MZ SR) 1-01


          Online podvojné účtovníctvo

          • Úprava vyhľadávania v knihe záväzkov
          • Úprava skladovej karty z novej fakturácie


             Podobné články a návody

             Aktualizácie systému Humanet vo verzii 13

             Čítat ďalej

             Aktualizácie systému Humanet vo verzii 12

             Čítat ďalej

             Aktualizácie systému Humanet vo verzii 11

             Čítat ďalej