Podpora

Aktualizácie systému Humanet vo verzii 13

Podrobný popis zmien nájdete v dokumentácii po prihlásení do systému Humanet 

Verzia 13.02

Online mzdy a personalistika

  • Ročné daňové hlásenie za rok 2022
  • Vyrovnanie dane – doplnenie formulára
   • Doplnenie údajov v časti Prehľad nárokov na DB v úhrne za všetky deti pre potreby ročného daňového hlásenia
   • Doplnenie označovacieho políčka Načítanie DB bez ohľadu na platnosť roly
  • Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2022
  • Štatistika Práca/A 2-04
  • Štatistika Práca/B 2-04

   Online podvojné účtovníctvo

   • Premenovanie voľby DPH na Uzávierky DPH
   • Upozornenie na zmenenú adresu partnera pri kopírovaní faktúry
   • Pridanie účtu 258 – Virtuálne meny do účtovej osnovy
   • Vytvorenie vyúčtovacej faktúry pri preddavkoch na faktúrach
   • Vytvorenie opravného dokladu v súvislosti s §53b

     Verzia 13.01

     Online mzdy a personalistika

      Legislatíva

      • Daňový bonus od 1.1.2023
      • Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2023
       • Výpočet odvodov z dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce
       • Výpočet odvodov z dohôd s uplatnenou odvodovou odpočítateľnou položkou
       • Výpočet odvodov z rozpočítaných príjmov
       • Zmeny v posudzovaní vylúčenej doby na platenie poistného na sociálne poistenie
       • Nová verzia výkazov na sociálne poistenie 2023
      • Zmeny v zdravotnom poistení od 1.1.2023
       • Dopočet do minimálneho preddavku poistného zamestnanca na zdravotné poistenie
       • Nová formulárová zostava UFZ026 Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu do min. preddavku poistného na ZP
       • Nová verzia výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa v elektronickej podobe platná od 1.1.2023
      • Vymeriavací základ zamestnávateľa pri poskytnutí podpory v čase skrátenej práce
      • Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od 1.1.2023 – úprava výpočtu hodinovej sadzby funkčného platu a zavedenie pojmu príslušná časť funkčného platu
      • Zákonník práce od 1.1.2023 - príspevok na štátom podporované nájomné bývanie
      • Tabuľky základných platov zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby platné od 1.1.2023
      • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022

       Online podvojné účtovníctvo

       • Daňové priznanie právnickej osoby
       • Účtovanie korekcie pri zaokrúhľovaní na 5 eurocentov

         Podobné články a návody

         Aktualizácie systému Humanet vo verzii 12

         Čítat ďalej

         Aktualizácie systému Humanet vo verzii 11

         Čítat ďalej

         Aktualizácie systému Humanet vo verzii 10

         Čítat ďalej