Podpora

Kľúčové slovo: 

DDS

(8)

Personalistika a mzdy - I. časť

PDF

I. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov od zadania údajov zamestnanca až po spracovanie miezd

Čítať ďalej

Personalistika a mzdy - II. časť

PDF

II. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov definovania a spracovania výstupných zostáv, importu dát a importu dochádzky

Čítať ďalej

Mzdové položky v systéme Humanet

PDF

Príručka popisuje použitie jednotlivých mzdových položiek v systéme Humanet

Čítať ďalej

Zákony pre ľudí

Dôležité zákony pre prácu s personálnou, mzdovou i účtovnou agendou

Čítať ďalej

Zoznam DSS a DDS

PDF

Prehľad internetových stránok spoločností II. a III. dôchodkového piliera Slovenskej republiky

Čítať ďalej

Spracovanie zostáv - výkazy DDS

VIDEO

Spracovanie mesačných výkazov na doplnkové dôchodkové sporenie

Čítať ďalej

Doplnkové dôchodkové sporenie

VIDEO

Postup zadania doplnkového dôchodkového sporenia do už existujúcej roly

Čítať ďalej

DDS

Návod

Záložka Osobné/ Poistenia/ DDS

Čítať ďalej