Podpora

Kľúčové slovo: 

DDS

(7)

Personalistika a mzdy - I. časť

PDF

I. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov od zadania údajov zamestnanca až po spracovanie miezd

Čítať ďalej

Personalistika a mzdy - II. časť

PDF

II. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov definovania a spracovania výstupných zostáv, importu dát a importu dochádzky

Čítať ďalej

Mzdové položky v systéme Humanet

PDF

Príručka popisuje použitie jednotlivých mzdových položiek v systéme Humanet

Čítať ďalej

Zákony pre ľudí

Dôležité zákony pre prácu s personálnou, mzdovou i účtovnou agendou

Čítať ďalej

Zoznam DSS a DDS

PDF

Prehľad internetových stránok spoločností II. a III. dôchodkového piliera Slovenskej republiky

Čítať ďalej

Spracovanie zostáv - výkazy DDS

VIDEO

Spracovanie mesačných výkazov na doplnkové dôchodkové sporenie

Čítať ďalej

Doplnkové dôchodkové sporenie

VIDEO

Postup zadania doplnkového dôchodkového sporenia do už existujúcej roly

Čítať ďalej