Podpora

Užitočné stránky - účtovníctvo

Vyhľadávač SK NACE

Stránka na vyhľadávanie kódov SK NACE. Hľadanie podľa názvu aj podľa kódu.

Komunikácia s daňovou správou

Portál eTax Daňového riaditeľstva

  • v pravom hornom menu odkaz eDane pre elektronické podávanie daňových priznaní a súvisiacich dokumentov
  • v pravom nižšom menu (Rýchle odkazy), prvý odkaz Účty štátnych príjmov pre zistenie čísiel účtov a konštantných symbolov pre jednotlivé dane a daňové úrady
  • v pravom nižšom menu (Rýchle odkazy), odkaz Zoznam DS registrovaných pre DPH pre zistenie či je hľadaný daňový subjekt registrovaný pre DPH. Hľadať je možné aj podľa časti názvu daňového subjektu
  • v pravom nižšom menu (Rýchle odkazy), odkaz Overovanie IČ DPH v SR pre overenie konkrétneho IČ DPH s prefixom SK
  • v pravom nižšom menu (Rýchle odkazy), odkaz Overovanie IČ DPH v EÚ pre overenie konkrétneho IČ DPH s ľubovoľným prefixom

Úplné znenia zákonov (s farebným odlíšením)

Zákon o dani z príjmov

Zákon o dani z pridanej hodnoty


Zákon o účtovníctve


Zákon o správe daní a poplatkov

Zákon o miestnych daniach

Právne a ekonomické informácie

JASPI – jednotný automatizovaný systém právnych informácií

EPI – ekonomické a právne informácie

Poradne

Porada

Hospodárske noviny

eTrend


Stránky o podnikaní

Podnikajte

Podnikám

Ako podnikať

Podobné články a návody

Pravidelné povinnosti

Čítat ďalej

Ostatné povinnosti - účtovníctvo

Čítat ďalej

Pomôcka pre správny výber kódu DPH

Čítat ďalej