Podpora

Kľúčové slovo: 

Tlačové výstupy

(36)

Spracovanie zostáv - nastavenia

VIDEO

Úvod do spracovania a tlače mzdových zostáv

Čítať ďalej

Spracovanie zostáv - základné zostavy

VIDEO

Spracovanie výplatných pások a rekapitulácií

Čítať ďalej

Spracovanie zostáv - odvody do fondov

VIDEO

Spracovanie mesačných výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní

Čítať ďalej

Spracovanie zostáv - daňové výkazy

VIDEO

Spracovanie mesačného daňového prehľadu a oznámenia o zrážkovej dani

Čítať ďalej

Spracovanie zostáv - výkazy DDS

VIDEO

Spracovanie mesačných výkazov na doplnkové dôchodkové sporenie

Čítať ďalej

Spracovanie zostáv - kontrolné zostavy

VIDEO

Prehľad rôznych typov kontrolných zostáv

Čítať ďalej

Spracovanie zostáv - účtovný doklad

VIDEO

Nastavenie a export účtovného dokladu

Čítať ďalej

Zápočtový list

VIDEO

V tomto videonávode vám ukážeme ako si môžete v systéme Humanet spracovať zápočtový list.

Čítať ďalej

Evidenčný list dôchodkového poistenia

VIDEO

V tomto videonávode vám ukážeme ako si v systéme Humanet môžete vytvoriť evidenčný list dôchodkového poistenia.

Čítať ďalej

Náklady zákonných poistení

VIDEO

V tomto videonávode vám ukážeme ako môžete v systéme Humanet používať kontrolnú riadkovú zostavu - Náklady zákonných poistení.

Čítať ďalej