Podpora

Kľúčové slovo: 

Tlačové výstupy

(36)

Tlač nemocenských dávok

VIDEO

V tomto videonávode vám ukážeme tlač zostavy Nemocenské dávky - ukážku spracovania zostavy a vysvetlenie jej obsahu.

Čítať ďalej

Výplatnica

VIDEO

Výplatnica – Platby v hotovosti. Spracovanie tlačovej zostavy.

Čítať ďalej

Rozdiely VZ a HM

VIDEO

Spracovanie tlačovej zostavy a ukážka dvoch príkladov rozdielu hrubej mzdy a vymeriavacích základov.

Čítať ďalej

Tlač potvrdenia pre neaktívneho zamestnanca

VIDEO

Tlač potvrdenia pre neaktívnu rolu, v príklade Potvrdenie o zdaniteľnom príjme.

Čítať ďalej

Tlač jednej mzdovej položky

VIDEO

Spracovanie pomocnej zostavy pre tlač jednej mzdovej položky za zvolené obdobie. Vo videu je ukážka spracovania zostavy pre Celkovú cenu práce.

Čítať ďalej

Úprava mzdovej rekapitulácie

VIDEO

Úprava mzdovej rekapitulácie. Pridanie mzdovej položky do rekapitulácie, zmena triediaceho kritéria – triedenie podľa priezviska a mena.

Čítať ďalej