Podpora

Kľúčové slovo: 

Tlačové výstupy

(36)

Vytvorenie vlastnej mzdovej rekapitulácie

Návod

Nevyhovuje vám vzorová definícia zostavy dostupná v systéme? Upravte si ju podľa vlastných potrieb.

Čítať ďalej

Ukladanie vybraných pdf a xlsx súborov do priečinka Dočasné súbory užívateľa

Návod

Vybrané zostavy ako rekapitulácie, výplatné pásky či výkazy je možné do priečinka Dočasné súbory užívateľa uložiť aj vo formáte pdf

Čítať ďalej

Zaheslovanie súboru ukladaného do priečinka Dočasné súbory užívateľa

Návod

Pri ukladaní pdf a xlsx súboru do priečinka Dočasné súbory užívateľa je možné ukladaný súbor zaheslovať

Čítať ďalej

Hromadné ukladanie vyexportovaných súborov na disk

Návod

Postup, ako hromadne uložiť súbory z úložiska Dočasné súbory užívateľa na disk počítača

Čítať ďalej

Hromadné posielanie súborov e-mailom

Návod

Postup, ako hromadne uložiť z úložiska Dočasné súbory užívateľa odoslať súbory e-mailom

Čítať ďalej

Nastavenie systému na odosielanie mailov z e-mailových adries viacerých užívateľov

Návod

Postup ako nastaviť systém tak, aby užívatelia mohli maily so zostavami z miezd posielať zo systému každý pod svojou e-mailovou adresou

Čítať ďalej

Práca so zostavami

VIDEO

Skopírovanie a nastavenie vlastnej zostavy, nastavenie filtra pre zostavu, nastavenie triedenia zostavy.

Čítať ďalej

Uzávierka DPH - tlač výkazov

VIDEO

Vytvorenie výkazu DPH, kontrolného výkazu DPH, súhrnného výkazu DPH ich spracovanie a tlač.

Čítať ďalej

Vytvorenie dodatočnej uzávierky DPH a KVDPH

VIDEO

Vytvorenie dodatočného výkazu DPH alebo kontrolného výkazu DPH.

Čítať ďalej

Spracovanie daňových výkazov

VIDEO

Ako spracovať daňové výkazy, ich tlač, editácie, vyexportovanie do súboru.

Čítať ďalej