Podpora

Kľúčové slovo: 

Fakturácia

(7)

Fakturácia

PDF

Užívateľská príručka pre fakturáciu v programe HUMANET

Čítať ďalej

Návrhár tlačových predlôh na úpravu vzhľadu tlačových zostáv

PDF

Vytvorte si vlastné tlačové zostavy podľa vašich potrieb.

Čítať ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k predfaktúre (nedaňovému dokladu)

Návod

Ak ste partnerovi vystavili predfaktúru a ten ju uhradil, po prijatí úhrady a bezprostrednom dodaní tovaru alebo služby ste povinný do 15 dní vystaviť vyúčtovaciu faktúru (§ 73 písm. a).

Čítať ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Návod

Ak ste partnerovi vystavili predfaktúru a ten ju uhradil, po prijatí úhrady a nedodaní tovaru alebo služby do 15 dní ste povinný do 15 dní vystaviť daňový doklad (§ 73 písm. b). Po dodaní tovaru alebo služby vystavíte vyúčtovaciu faktúru.

Čítať ďalej

Zaokrúhľovanie položiek vo fakturácii

Návod

Ako postupovať aby suma bez DPH a suma s DPH boli vypočítané na 2 desatinné miesta pri zadaní vstupnej jednotkovej ceny a mernej jednotky na viac ako 2 desatinné miesta.

Čítať ďalej

Vystavenie faktúry

VIDEO

Ako rýchlo vystaviť faktúru, tlač faktúry.

Čítať ďalej

Vystavenie faktúry v cudzej mene

VIDEO

Ako vystaviť faktúru v cudzej mene, tlač faktúry.

Čítať ďalej