Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Podpora

Kľúčové slovo: 

Fakturácia

(5)

Fakturácia

PDF

Užívateľská príručka pre fakturáciu v programe HUMANET

Čítať ďalej

Návrhár tlačových predlôh na úpravu vzhľadu tlačových zostáv

PDF

Vytvorte si vlastné tlačové zostavy podľa vašich potrieb.

Čítať ďalej

Vystavenie vyúčtovacej faktúry k zálohovej faktúre (daňovému dokladu)

Ak ste partnerovi vystavili predfaktúru a ten ju uhradil, po prijatí úhrady a nedodaní tovaru alebo služby do 15 dní ste povinný do 15 dní vystaviť daňový doklad (§ 73 písm. b). Po dodaní tovaru alebo služby vystavíte vyúčtovaciu faktúru.

Čítať ďalej

Zaokrúhľovanie položiek vo fakturácii

Ako postupovať aby suma bez DPH a suma s DPH boli vypočítané na 2 desatinné miesta pri zadaní vstupnej jednotkovej ceny a mernej jednotky na viac ako 2 desatinné miesta.

Čítať ďalej

Vystavenie faktúry

VIDEO

Ako rýchlo vystaviť faktúru, tlač faktúry.

Čítať ďalej