Podpora

Import skladových kariet

XML

Univerzálny import skladových kariet a ich počiatočných stavov z Excelu

Čítať ďalej

Dlhodobý majetok - predloha

XLSX

Univerzálny import dlhodobého majetku z Excelu

Čítať ďalej

Drobný majetok

XLSX

Univerzálny import drobného majetku z Excelu

Čítať ďalej

Príručka k nadstavbovému modulu Organizačné riadenie

PDF

Príručka popisuje súčasné možnosti modulu Organizačné riadenie

Čítať ďalej