Podpora

Kľúčové slovo: 

DPH

(9)

Podvojné účtovníctvo - všeobecná časť

PDF

Užívateľská príručka pre podvojné účtovníctvo v programe HUMANET

Čítať ďalej

Zákony pre ľudí

Dôležité zákony pre prácu s personálnou, mzdovou i účtovnou agendou

Čítať ďalej

Pomôcka pre správny výber kódu DPH

PDF

Pre ľahšiu orientáciu pri výbere kódu DPH do účtovného predpisu v Humanete použite túto pomôcku. Obsahuje 3 súbory zbalené ako zip: 1. použitie kódov DPH prehľadne v tlačive výkazu, 2. použitie kódov DPH podrobnejšie v tabuľke, 3. poučenie na vyplnenie daňového priznania k DPH od 1.10.2012.

Čítať ďalej

Účtovné doklady pre kontrolný výkaz DPH

PDF Návod

Ako pripraviť účtovné doklady pre správne spracovanie kontrolného výkazu DPH.

Čítať ďalej

Hľadanie rozdielov DPH

Návod

Ako zistíte predpisy spôsobujúce rozdiel medzi účtom DPH a hodnotou z Výkazu DPH.

Čítať ďalej

Pomôcka pre vytváranie opravnej žiadosti o vrátenie DPH

Návod

Pomôcka pri vytváraní opravnej žiadosti o vrátenie DPH, kedy pôvodná žiadosť podaná cez portál daňovej správy bola vrátená ako nesprávna

Čítať ďalej

Prednastavenie kódov DPH s koeficientom

Návod

Máte zadaný koeficient a chcete mať prednastavené kódy DPH s koeficientom? Prečítajte si jednoduchý návod ako si ich prednastaviť.

Čítať ďalej

Uzávierka DPH - tlač výkazov

VIDEO

Vytvorenie výkazu DPH, kontrolného výkazu DPH, súhrnného výkazu DPH ich spracovanie a tlač.

Čítať ďalej

Vytvorenie dodatočnej uzávierky DPH a KVDPH

VIDEO

Vytvorenie dodatočného výkazu DPH alebo kontrolného výkazu DPH.

Čítať ďalej